+ 31 6 36515670 info@gondolatours.nl

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Venetian Gondola Tours Leeuwarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Venetian Gondola Tours Leeuwarden. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Tijdens de vaart behoudt de gondelier zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke en/of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden.

 

Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Venetian Gondola Tours Leeuwarden. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen 1 maand 50 %. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u de volledige boothuur verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan, harde wind vanaf windkracht vijf, vorst, storm of langdurige zware regenval en/of onweer. Deze weersomstandigheden kunnen louter op de dag van de boeking in de praktijk bepaald worden. Op weersverwachtingen alleen kan nimmer een kosteloze annulering gedaan worden. In geval van annulering omwille van slechte weersomstandigheden kunnen we in overleg een nieuwe datum bepalen. Wanneer de opdrachtgever te laat arriveert op de opstapplaats zoals is aangegeven, vindt er geen restitutie plaats van de boothuur en/of het bijbehorende arrangement.

 

Betaling

De boothuur dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant of wel via de mobiele pinautomaat. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de dagtekening van facturering. De prijzen zijn exclusief fooien en consumpties, tenzij in het arrangement anders is aangegeven. Wij hanteren altijd een minimumtarief ongeacht een kortere vaartijd van ongeveer één uur. Het minimum aantal personen per vaart is twee, tenzij anders wordt aangegeven door Venetian Gondola Tours Leeuwarden. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en wijzigingen in de arrangementen en vaartijden voorbehouden. Wordt de boot bevuild met bijvoorbeeld confetti, rijst e.d. dan komen de schoonmaakkosten voor rekening van de opdrachtgever.